stklogo-sn

ORTA ASYA’DAN BALKANLARA VE KUZEY AFRİKA’YA
SİVİL TOPLUM ZİRVESİ BİLDİRİLERİ

Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı çerçevesinde, Mayıs 2014 yılında, Eskişehir’de yapılan Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesinde sunulan bildiriler.

(Bu bildirileri kamuoyuyla paylaşmamıza izin vererek sivil toplum düşüncesini yayma imkanı veren Eskişehir Valiliği ve Türk Dünyası Vakfına teşekkür ederiz)

SUNULAN BİLDİRİLER

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ-Prof. Dr. Şenol DURGUN: Hükümet Dışı Bir Örgütlenme Olarak Dini Topluluklar ve Sivil Toplum Düşüncesi; Okuyun

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM: Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın Sivil Topluma Katkısının Değerlendirilmesi; Okuyun

Prof. Dr: Aydın BAŞBUĞ: Sivil Toplum Örgütlerinin Yasama Faaliyetine Katkısı ve Yeterliliği Sorunu;  Okuyun

Doç. Dr. Ayim YERİMBETOVA: Sivil Toplumun Oluşmasında Temel Olan–Yurttaşlık ve Vatansever Eğitimin Etnik Pedagojik Yönü ; Okuyun

Prof. Dr. Hasan BACANLI & Savaş YILMAZ: Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri: “Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı”; Okuyun

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI: Türkiye İle Zirveye Katılımcı Ülkeler Arasındaki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Sağlanan Öğrenci ve Yabancı İstihdamında Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözümleri; Okuyun

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ: Devlet Vesayetinden Vesayetçi Demokrasiye: Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun

Doç. Dr. Recep REHİMLİ: Yönetimde Yolsuzluğun Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi; Okuyun

Dr. Abdilaziz KALBERDİEV: Kırgızistan’da Bir İnanç Örgütlenmesi Olarak Tengircilik; Okuyun

Dr. Ahmet Emin DAĞ: Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliğini Etkileyen Unsurlar ve İHH Tecrübesi; Okuyun

Dr. Ebubekir CEYLAN: Tarihi ve Kültürel Mirasımızın Korunmasında Yunus Emre Enstitüsü’nün Önemi; Okuyun

Dr. Hasan OKTAY: STK’ların İslam Medeniyet Tasavvuruna Katkıları ve Türkistanlı Kadınlar; Okuyun

Dr. Hatice ALTUNOK: Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Sivil Toplum Tarafgirliği; Okuyun

Dr. Maide GÖK: Kadının Kalkınması ve Güçlenmesi Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun

Dr. Mustafa ZİYA: Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitime Katkısı: Irak Türkmen Örneği; Okuyun

Dr. Nuran H. BELET: Kadın Çalışmalarında Sorun Çözücü Olarak “Sosyal Diyalog Araç’ı”; Okuyun

Dr. Sezin DERECİ: Sivil Toplumun Gelişimi İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye Raporu: İzleme Metodolojisi, Standartlar ve Bulgular; Okuyun

Dr. Yusuf PUSTU: Yolsuzlukla Mücadelede Medyanın Rolü; Okuyun

Op. Dr. Rabiye YILMAZ: Çekirdek Aile Ne Kadar Çekirdek; Okuyun

Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI: Kültürümüzde İnsanî Yardım; Okuyun

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOK: Kamu Bütçesinde Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun

Abdalıyeva Gülzada KOŞOEVNA: Çağdaş Cemiyette Ananevi Terbiye Metotları; Okuyun

Abdulkadir YEŞİLKUŞ: Mesleki Eğitimde Akreditasyon Süreçleri; Okuyun

Abdulqadir MOHAMMED & Mohammed ALI: Etiyopya’daki İnanç Temelli Sivil Toplum Örgütlerinin Rolünü Etkileyen Yeni Trendler; Okuyun

Adnan AZİZİ: Kosova (1999) ve Makedonya (2001) Savaşları Esnasında Merhamet’ın Rolü; Okuyun

Aishe EMİROVA: Kırım’dakı Kırımçak Kültür ve Eğıtım Cemıyetının Kırımçakların Kültürel Mırasının Korunmasına Ilışkın Faalıyetı; Okuyun

Alavuttin İBRAGİMOV: Kumuk; Okuyun

Ali BARDHİ: Ülgün (Ulqin/Ulcinj) Şehrinin Kısaca Tarihçesi ve Bereket Derneği’nin Faaliyetleri ve Hedefleri; Okuyun

Ali Emre SUCU: Uluslaşma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Özbekistan Halk Hareketi Örneği; Okuyun

Ali Zakir RZAYEV: Azerbeycanda Muhalefet Hareketlerınde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rölü; Okuyun

Amna HAFDHALLAH: Kültür ve Yaratıcılık Forumu Derneği; Okuyun

Arzy EMIROVA: Kırım’da Kırım Tatar Maarifçi Birliğinin Faaliyeti ve Kırım Tatarlarının Eğitimin Yeniden Canlandırılmasındaki Rolleri; Okuyun

Asel ABDYRAMANOVA: Dini Sendikalar Kırgızistan’da Sivil Toplum Kalkınma Faaliyetlerine Nasıl Dahil Oldular; Okuyun

Ata KAFADAR: Gençlik ve Sivil Toplum; Okuyun

Ayapbek KUTTUBAYEV: Çocukların Terbiyesi Sırasında Oluşan Sorunların Giderilmesi İçin Arabuluculuk Sisteminin Kullanılması; Okuyun

Aydın KERİMOV: Stö Kanunvericiliğine ve Mevcut Siyasete Bakış; Okuyun

Aygün AKYOL & A. ONBAŞI: Öğrenci Topluluklarının Sivil Toplumdaki Rolü ve Önemi; Okuyun

Aynur GAZANFER KIZI: Kumuk Yırlarında Kadın Konusu; Okuyun

Bahtiyar KERİMOV: Türk ve Dünya Uygarlığı Mirasının Korunması Yolları; Okuyun

Besim CURA: Horizonti Derneğinin Tanıtımı ve İllere Göre Faaliyetleri; Okuyun

Burhan ÖZKOŞAR & A. KAHVECİOĞLU: Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi; Okuyun

Bülent EMRUŞ: Tarihi – Kültürel Varlıkları Korumada Sivil Toplum Kuruluşları ve Bu Bağlamda Kosova-Prizren’in “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği; Okuyun

Cavid ŞAHVERDIYEV: “Azerbaycan Basınında Milli – Manevi Değerlerin Tebliği Sorunu”; Okuyun

Cemal DEMİR: Siyasal Erk ve Düşünce Kuruluşlar; Okuyun

Cemil PASLI: Yönetişim ve Stk’ların Rolü ve Önemi; Okuyun

Cihangir İŞBİLİR: Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarının Barış İnşasına Katkıları; Okuyun

Demir SARACEVİÇ & Zijad MANAD: Avusturya’daki Bosnalı ve Türk Göçmenler; Okuyun

Dilek AKGÜMÜŞ: Tarihsel Süreç İçinde Organize Olan Kadın Cemiyetlerinin Türk Kadınının Siyasi Hayata Katılımındaki Rolü; Okuyun

Edin TULE: Kur’an’daki Düşünme Teknikleri ve Lobicilik Faaliyetleri; Okuyun

Elçin ÖDEMİŞ & Emine BAĞLI: Gençliğin Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü; Okuyun

E.GÖZÜGÜZELLİ: Kıbrıs’taki Müzakere Süreçlerinde Sivil Toplumun Rolü Ne Olmuştu?Okuyun

Erkinbeğ UYGURTÜRK: Doğu Türkistan Davası ve Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun

Ertan SİMİTÇİ: Kosova’da Türk Toplumunun Sorunları; Okuyun

Esma Betül ACAR: Aile İçin “Değer”: Aile Olma Bilinci;  Okuyun

Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU: Amerikan Siyasetini Yönlendirmede Türk Amerikan Derneklerinin Rolü; Okuyun

Fallou GUEYE: Afrikada Sivil Toplum Örgütleri ve Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Afrikadaki Örgütlere Katılımının Önemi; Okuyun

Fatih SARIOĞLU: STK – Hükümet İlişkileri: Vakıf ve Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Bir Değerlendirme; Okuyun

Fatma KAVŞUT: Türkiye’de Kadın Güçlendirme Dernekleri; Okuyun

Fofana Karım HARRISOU: Tarihi Alanların ve Anıtların, Medeniyetin Korunmasında ve İnsanlar Arasındaki Diyaloğu Güçlendirmede Sivil Toplumun Rolü; Okuyun

Furkan ERGÜLER: Avrupa’nın Genç Devleti Kosova ve Ekonomik Durum; Okuyun

G.R. Gaynuddinova: Kazan Tataristan Cumhuriyeti Sivil Toplumun Tarihi Medeni Mirasın Korunmasında Rolü; Okuyun

Gonca Bayraktar DURGUN: Kadın Haklarının Geliştirilmesinde ve Kadınlara Karşı Şiddeti Önlemede Önemli Bir Aktör Olarak Sivil Toplum; Okuyun

Gökçe CANARSLAN: Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Statüsü; Okuyun

Gönül İŞLER: Kadın Hakları ve Şiddet; Okuyun

Gözde ÖZDEMİR:    Türkiye’de Sigarayla Savaş; Okuyun

Gülten ABDULA-NAZARE: Romanya ve Ağaşıtuna Avrupa Bölgesınde Geçmışten Bu Güne Türk Varlıkların Canlandırma ve Koruma Mücadelesı; Okuyun

Hakan BENLİ: Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri ve Sivil Toplum Örgütü Olarak Nogay Türk Dernekleri; Okuyun

İbrahim ARSLAN: Türkçe Medyanın Topluma Katkısı; Okuyun

İsmail H. DEMİRCİOĞLU & Ebru DEMİRCİOĞLU: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Bu Varlıklardan Yararlanılmasında Eğitim ve Kültür Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Ne Olmalıdır?; Okuyun

Janar BEKTURGANOVA: Çağın Pedagoji Sorunları Dalında, Medeni Eğitimde Aktuel Sorunlar; Okuyun

Kader ÖZLEM: Çok Yönlü Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Bal-Göç; Okuyun

Kasım ESEN & Orhan GAFARLI: Yumuşak Güç Olarak Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun

Kokanova JARKİNAY: Eğitim Sisteminde Kişinin Oluşumu Sayesinde Sivil Toplumun Geliştirmesi; Okuyun

Lena FYODOROVA: Tengri Uluslararası Araştırma Vakfı; Okuyun

Leyla ALMAZOVA: Modern Tataristan ve Başkurdistan’da İslam ve Devlet; Okuyun

Liubov ÇİMPOEŞ: Çağdaş Toplumun Kültürel Değerleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşatılmasındaki Rolü; Okuyun

M.Musa BUDAK: Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Öğrenci Değişim Programları ve Türkiye Uygulamaları; Okuyun

Mahire MAHMUT: Çevre Sorunları ve Duyarlılığı Geliştirmede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü; Okuyun

Mahmut BOZAN: Sivil Toplum Kuruluşları Veya Demokrasinin Turnusol Kâğıdı; Okuyun

Mehmet KARPUZCU: Kültürel Varlıkların Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi; Okuyun

Mehmet SILAY: Sudan Sevdası; Okuyun

Mensur BEKTİC: Srebrenitsa’da Yapılan Soykırımın Kurbanları; Okuyun

Mergen KLEŞEV: Altay Halk Kurultayı; Okuyun

Merjema SALİC: Divithana – Modern Müslüman Portalı Modern Müslüman Kadının Günlük Hayatını Temsil Eder; Okuyun

Mirza ALİÇKOVİC & Nusreta HUDİVİĆ: İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Hayatında Stk’lar; Okuyun

Musa HACIYEV: Sovyetler Dönemınde Kafkaslardakı Müslüman Türk Nüfuzu; Okuyun

Mustafa ÖZCANBAZ-Mevlüt UYANIK: Çağdaş Türk Düşünce Tarihinin Oluşumunda Aydınlar Ocağı’nın Yeri; Okuyun

Mutat ORHUN: Uygur Kültürünün Korunması ve Değerler Eğitimi Konusunda Stk Görevleri; Okuyun

Mübariz GÖYÜŞLÜ: Demokratık, Kültür ve Sıyasal Katılımı Geliştirmede Stk’lar; Okuyun

Mürsel TURBAY: Gençlik ve Gençliğin Maddi ve Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi; Okuyun

Nadejda TIDIKOVA: Altaylar’da Kadın Sivil Toplu Faaliyetleri; Okuyun

Naile İSMAYILOVA: Sivil Toplum Kuruluşu: “Yeni Hayat” Humanitar ve Sosial Dayak İctimai Birliyi; Okuyun

Nedžad EMINOVIĆ: “Keşif Organizasyonu “Sandžak” Sırbistan ve Türkiye Arasında Yeni Bir Dostluk ve Arkadaşlık Köprüsü “; Okuyun

Nejdet Y. FİLİZOĞLU & Fecri ŞENGÜR: Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Tüketici Örgütleri ve Tükder Örneği; Okuyun

Nesrin SEMİZ: Gençlik, Siyaset, Kültür ve STK Faaliyetleri; Okuyun

Nurbanu ATAŞ: Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alıyor Olmanın Gençlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi; Okuyun

Nuri ŞİMŞEKLER & Esin Çelebi BAYRU: Mevlâna Yolunda Uluslararası Mevlânâ Vakfı; Okuyun

Ömer KUL: Kamuoyu Oluşturmada ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı’nın Rolü ve Önemi; Okuyun

Özden SÖNMEZ&Hadiye KILIÇ: Uluslararası Yardımlarda S.T.K. Etkisi; Okuyun

Ragıp Kutay KARACA: Güvenlik Tanımlaması İçerisinde Demokrasi Algısı: Orta Asya’da Çoğulculuk; Okuyun

Rahime SÜLEYMANOĞLU-KÜRÜM: Türkiye’de Kadınlık ve Erkeklik Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun

Razi NURULLAYEV: Belge Başlığı: Tüm Türki Ülkelerde Bir Köprü Olarak Türk Dünyası Örgütü; Okuyun

Recai COŞKUN: Türk Dünyasında Stk Faaliyeti Olarak “Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi” ve “Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi; Okuyun

Recep KOÇAK: İnsani Yardımda Deniz Feneri Modeli; Okuyun

Remzi KIZILKAYA: Kamu Görevlilerinin Yönetime Etkisi; Okuyun

Rinat ABDULLAYEV: Çeçen Cumhuriyetinde Türk Eğitim Projeleri Ekonomik ve Sosyal-Kültürel İlişkilerin Gelişmesinin Kadro Potansiyeli; Okuyun

Ruhaniyat MUSAYEVA: Dağıstan’da Kumukların ve Nogayların Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun

Sabina DAZDAREVIĆ: Sendika Çalışmalarında Gençlerin Katılımının Önemi; Okuyun

Salih YILMAZ: Türkiye Yazarlar Birliğinin Türk Dünyası Vizyonu ve Başlıca Sivil Toplum Faaliyetleri; Okuyun

Samagan MYRZAİBRAİMOV: Kırgızistanda Sivilleşme Sürecinde Etnik Farklılığa Dayalı Örgütlenmeler; Okuyun

Sarsenbay KULMANOV: Fonksiyonel ve İletişimsel Dilbilgisinin Teorik Yeniliklerine Dayalı Kazak ve Türk Dili Gramer Formları Eğitimi; Okuyun

Savaş BAYINDIR: Türk ve Akraba Topluluklar İçin Dost Diasporalar Platformu; Okuyun

Selman KARAKUL: Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü; Okuyun

Seracettin MAHDUM: Eğitim ve Sivil Toplum Kuruluşları; Okuyun

Sergey KIZAEV: Altay Cumhuriyeti Türk Dünyası Sivil Toplum Örgütleri; Okuyun

Sıham LOUDOUNA: Meslek Odaları Birliği Sendikası; Okuyun

Subagojoyeva Çolpon TEMİRBEK kızı ARABAYEV: Manas Destanının Seçenekleri Arasında Bazı Farklar; Okuyun

Şahika SARIYILDIZ – Volkan AKAN: Akut (Arama Kurtarma Derneği); Okuyun

Şengül YİĞİT: Gönüllü Sosyal Çalışmalarda Kadın; Okuyun

Şükran ÜST: Türkiye’de Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihi ve Çalışma Alanları; Okuyun

Şükrü CAN: Gençlikte Aile Bilinci Oluşturma :Aile Sohbetleri Projesi; Okuyun

Tacettin ŞHABANİ: Üsküp Kültür Derneği “Vizyon M” Okuyun

Tamsin BRADLEY: Hindistan’da Feminist Aktivim; Okuyun

Tatyana KHAPCHAEVA: Dilcilikte Cinsiyet Stereotipleri Okuyun

Tebet YÜCETÜRK:  Gençlik ve Gençliğin Maddi-Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği; Okuyun

Timur KOZUKULOV: Hükümet Dışı Bir Organizasyon Olarak Kırgızistan Müftülüğü ve Karşılaştığı Sorunlar; Okuyun

Uldar İSABEKOVA: Şahsiyetin Tarihi Kültürel Değerleri Sivil Toplumun Gelişmesinde Önemi; Okuyun

Yavuz ÇİLLİLER: Demokratikleşme Bağlamında Sivil Toplum Normları; Okuyun

Yıldıza JOLDAŞBAYEVA: Kırgızistan’da Sivil Toplum Örgütleri ve Medyanın Ortak Faaliyetleri; Okuyun

Zeynep BALCIOĞLU: Türkiye’de Kamu-Stk İlişkilerine Dair Mevzuat: Sorunlar- Öneriler; Okuyun

Zuhr AYBAZOVA: Yok Olma Tehlikesinde Olan Dillerin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Çağdaş Teknik Yeniliklerin Kullanılması; Okuyun

Yazıyı Paylaşırmısınız