once soz vardi

AKGÜN, İbrahim; Önce Söz Vardı. Mantık ve Hukuk İlkeleri, Ünlü Özdeyişler, Edebiyat ve tasavvuftan Terkipler, Terimler. Osmanlı Düşüncesinden Seçmeler-2. Kurtuba Yayınları, 325 sayfa. Ankara, 2012.

ÖNCE SÖZ VARDI KİTABINDAN BÖLÜMLER

UYARI! Kitabın aşağıdaki bölümlerini indirebilir, şahsi amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Kitap veya bölümlerin tamamı veya bir kısmı ticari maksatlar için kullanılamaz, parayla alınıp satılamaz, ne maksatla olursa olsun çoğaltılıp dağıtılamaz. Alıntılarda kaynak gösterilmesini rica ederiz.

BİLGİ: Önce Söz Vardı kitabının diğer bölümlerinin yüklenmesine, Söz İncileri Kitabıyla birlikte, her hafta dönüşümlü olarak devam edilecektir.

Sözlük (Yeni)

 

Seçilmiş Terimler ve Kavramlar

 

Ahsen-i takvim

 Kalb-i selim

Az Bilinen Tabirler

Abesle iştigal etmek

Cemâziyelevvelini bilmek

Az Bilinen Deyimler

Bu mızrak bu çuvala sığmaz.

Zulm ile âbâd olanın, âhiri berbd olur.

Nesirden Seçme Sözler, Sosyolojik Tespitler, Kelâm-ı Kibar

Cehalet, esaretten beterdir.

İstikamet bin kerametten evlâdır.

Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Özdeyişler-2

İlim kendin bilmektir.

Kemâl-i cehl ile da’vâ-yı irfân eylemek.

Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Özdeyişler-1

Biri kara câhil, birisi cehl-i mürekkep…

Câmi yıkıldıysa mihrap yerinde…

Fıkhi (Hukuki) Terimler ve Kavramlar

Ehven-i şer (ehvenişerreyn)

İfrat, tefrit ve itidal

Fıkhi (Hukuki) Deyimler

Adetullah’a ittiba etmek

Ameller niyetlere göredir.

Mecelle’den Külli Kaideler

Âdet muhakkemdir.

Akidlerde i’tibar mekâsıd ve meâniyyedir.

Mantıkla İlgili Terkipler ve Terimler

Cihet-i câmia

Devr-i bâtıl

Mantık ve Belagâtle İlgili Deyimler ve Tabirler

Abes mikyas olmaz

Akıl için tarik (yol) birdir

Yazıyı Paylaşırmısınız