soz incileriKitap: AKGÜN, İbrahim; Söz İncileri; Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Beyitler. 2.baskı. Kurtuba Yayınları. 496 s. Ankara, 2012.

Söz İncileri için ne dediler?

“Bu gök kubbe altında söylenmedik söz olmadığını bilsek de, her yeni konuşmadaki sözleri ilk kez söylenmişler gibi dinlemeyi sürdürüyoruz. Bereket tarihçiler, edebiyatçılar, arkeologlar da var dünyada. Son olarak İbrahim Akgün’ün “Söz İncileri” kitabını okurken, bu gök kubbe altında söylenmedik söz olmadığı gerçeğini yine karşımda buldum.” (Mehmet BARLAS; Başyazı, Sabah Gazetesi)

“İbrahim AKGÜN’ün yazdığı Söz İncileri (Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Beyitler) kitabı  günümüze ışık tutan birbirinden güzel beyitlerle dolu. Anlamları ve hikâyeleriyle birlikte okurla paylaşıyor AKGÜN” (Nazlı ILICAK; Sabah Gazetesi)

UYARI: Aşağıdaki kitap bölümlerini indirebilir, şahsi amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Bölümlerin tamamı veya bir kısmı ticari maksatla kullanılamaz, parayla alınıp satılamaz. Alıntılarda kaynak gösterilmesini rica ederiz. Söz İncileri kitabının diğer bölümleri sıra ile yüklenmektedir.

KİTAPTA YER ALAN BEYİTLER

(Yeni) Kıssa Anlatmak, Darb-ı Mesel Söylemek

Kişi Noksanını Bilmek Gibi İrfân Olmaz

Herkesin İstidadına Vâbestedir Âsâr-ı Feyzi

Gayretin Gayesi ve Kişiliğin Gelişme Alameti Olarak; İyi Huy Güzel Ahlak

İyilikte Birleşme ve Sağlıklı Toplum Yolu: İyiliği Yaymak, İrşad, İstişare

Ümitleri, Hayalleri, Korkuları ve Kuruntularıyla: İnsan Halleri

Beni Âdem Cevherini Arama Yolculuğu: İnsandan İnsanlığa

Can İle Beden Arasında: İnsan (Âdem-i Mâna)

İdrâk İklimine Yolculuk: İlim, İrfân Aramak

Kim Vardı Diyâr-ı Kimyâya: Hayali, Efsanevi Varlıklar ve İlimler

Tevhid İle Şirk Kavşağında: Hak İle Batıl

Sultan Süleyman Bile Kurtulamadı Karıncaya Hesap Vermekten!

Haddeden Geçmiş Nezâket Yâl ü Bal Olmuş Sana

Mazhar-ı Aff-ı Rahman Olmak İsteyen, Affetmesini Öğrenmelidir

Dost İle Bilişmeğe Can Gözü Bidâr Gerek

Cehlimi Bilmeyecek Mertebe Câhil Değilim

Erişdi Nev-Bahar Eyyâmı Açıldı Gül ü Gülşen

Milletlerin Lisanı Bozulunca Hayali de Kısırlaşır

Gaflette Kalan Dünya Tarlasını Bedava Arsa Bilir

Anlayanlar Mânayı Arayanlardır

Divan Edebiyatından Altın Beyitler

Edep Bir Tâc İmiş Nur-i Hüda’dan

Kendi Kendine Ettüğün Âdem

Cihanda Eseri Olmayanın Ahirinde Yeller Eser

Âdem Oğlu Âleme Üryân Gelür Üryân Gider

İmtihan Kapısı Olarak Devlet Hayatımız

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i Âlemsin Sen

Âyinesi İştir Kişinin Lâfa Bakılmaz

Yazıyı Paylaşırmısınız