farabiMEDENİYET DÜŞÜNÜRÜ FARABİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

1.BÖLÜM: FÂRÂBÎ’DE FELSEFE, BİLİM VE DİL
Yaşar AYDINLI: Fârâbî Felsefesinin Genel Yapısı Oku
Mevlüt UYANIK-Aygün AKYOL: Fârâbi’nin Medeniyet Tasavvuru ve Kurucu Metni Olarak “İhsâu’l-‘Ulûm” Oku
Fahrettin OLGUNER: İlim, Sanat ve Felsefe Dünyasında Uzlukoğlu Ebû Nasr Fârâbî’nin Yeri Oku
Ömer TÜRKER: Bilgi ve Zorunluluk İlişkisi: Fârâbî Felsefesinde Kategoriler ve Bilimlerin Konuları Oku
Şenol KORKUT: Fârâbî’de Dil ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları Oku
Recep DURAN: Fârâbî ve Dil Oku
2. BÖLÜM: FÂRÂBÎ’NİN İNSAN, ŞEHİR, TOPLUM VE MEDENİYET TASAVVURU
EJDER OKUMUŞ: Medîneden Medeniyete Fârâbî’de “Sosyoloji Öncesi Sosyoloji” Oku  
AHMET TAŞĞIN: Ütopyalar Arasında Medînetü’l-Fâzıla Oku
MUSTAFA DEMİRCİ: Fârâbî’de “El-Medîne” Kavramı ve Medeniyet İle İlişkisi Oku
HASAN HÜSEYIN BİRCAN: Fârâbî’ye Göre İnsanlığı Gerçekleştirmenin ve Medeniliğin Zorunlu Bir Şartı Olarak Eğitim ve Öğretim Oku  
ABDUMALIK NYSANBAEV NYSANBAEVICH: Al-Fârâbî’s Legasy As A Historical Premise Of Modern Intercultural Dialogue Oku
3. BÖLÜM: FÂRÂBÎ’NİN SİYASET FELSEFESİ
HAYRANi ALTINTAŞ: Fârâbî Düşüncesi Doğrultusunda Bugün Yönetim Nasıl Olmalıdır? Oku  
KEMAL SÖZEN: Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Ahlâkın Yeri ve Önemi Oku  
BAYRAM ALI ÇETİNKAYA: Fârâbî’nin Medeniyet Projesinde Siyaset İlmi ve Medîne/Şehir Oku
AYŞE SIDIKA OKTAY: Fârâbî’nin Şehirden Bütün Dünya Devletlerini İçine Alarak Genişleyen Evrensel Medeniyet Algısı Ve Felsefi, Teolojik Temelleri Oku  
4. BÖLÜM: FÂRÂBÎ’DE DİN VE FELSEFE
ZHAKIPBEK ALTAYEV: On Religion-Phılosophy Relationships In Alfârâbî’s Works Oku  
BURHAN KÖROĞLU: Fârâbî Felsefî Sistemindeki Yeni Platoncu Unsurlar Hakkında Bir Değerlendirme Oku  
HAKAN ALTIOK: Yahudi Filozof Musa İbn Meymûn’un Tanrısal İnayet Görüşünün Kaynağı Olarak Fârâbî Oku  
M. HALIL ÇİÇEK: Fârâbî’nin “’Ârâ’u ‘Ehli’l- Medîneti’l-Fâzıla” Eseri Üzerine İslâmî Bir Okuma Oku  

5. BÖLÜM: FÂRÂBÎ’DE MÜZİK

YALÇIN ÇETİNKAYA: Fârâbî’nin “İlimler Sayımı” ve Mûsikî Oku  
YALÇIN TURA: Fârâbî’ye Göre Musikî Nazariyatı Oku
6. BÖLÜM: KARŞILAŞTIRMALAR
KASIM TURHAN: H. 4. / M. 10. Yüzyılın İki Müslüman Siyaset Filozofu Fârâbî ve Âmirî Oku  
DOSAY KENJETAY: Fârâbî ve Yesevî Düşüncesinin Karşılaştırılması Oku  
ALIYA R. MASSALIMOVA: Philosophical Herıtage: Al-Fârâbî – Abaı Oku  
AHMET KAMIL CİHAN: Bilge Kağan İle Fârâbî’de Devlet Başkanı Oku  
MAJEDA OMAR: On The Road Of Ideas: Plotınus, Al-Fârâbî And Maimonides Oku  
ESRANUR ORAL: Fârâbî’nin Felsefi Yazım Tarzı ve Strausscu Esoterik Okuma Oku  
NURSHAT ZHUMADILOVA: Fârâbî ve Ahmet Baytursınulı’nın Eserlerinde Edebiyat Teorisi Problemleri Oku  
Yazıyı Paylaşırmısınız