Seyahat sizi açık fikirli ve alçak gönüllü yapar ama hastalıktan koruyabilir mi?

564 Views No Comment

İnsan, sürekli aynı yerde ve aynı durumda kalmakla oradaki olumsuzlukları toplayıp biriktirebiliyor. Bu birikim zamanla çeşitli ruhsal ve zihinsel örümceklenme, paslanma, kireçlenme ve küflenmelere sebep olabiliyor. Bu durumlar insan ruhunu, sonra da bedeni olumsuz etkiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve hastalıklara kapı aralıyor. Ruh ve bedendeki bu kireçlenme ve tortular insanın zihin mekanizmalarını bozarak sağlıklı düşünmesini ve öyle hareket etmesini zorlaştırıyor. Böyle habis (kötü huylu) durumların ilerlemesiyle insanın öğrenmesi zorlaşıyor, muhakeme gücü ve iradesi zayıflıyor, ümidini yitirebiliyor, insanî yaratıcılığı hastalanabiliyor, hatta bazen ölüyor.

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Yalan, gıybet, hezeyan, kibir, dar görüşlülük, karamsarlık, ümitsizlik, bir şeye düşkünlük ve bunlardan doğan stres toksinler gibidir, kötü huyludur. İnsanın varlığında birikerek hastalıklara sebep olurlar. Bunun nasıl olduğunu belki toksinler üzerinden açıklayabiliriz: Toksik maddelerin, başta hormon sistemi olmak üzere, vücut gelişimini, üremeyi ve davranışları etkilediği bilinmektedir. Toksinler tabiatta, hayvanlarda ve insan vücudunda biyolojik süreçleri etkileyerek nörolojik rahatsızlıklara, bağışıklık sistemi, gelişme ve davranışlar üzerinde olumsuz sonuçlara yol açarlar. Haset, gıybet, zan, evham, öğrenilmiş çaresizlik ve kuruntu gibi haller ise doğrudan nörolojik süreçlerle başlar ve insanı çok daha derinden etkilerler.

“Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz” diyor sevgili Peygamber. Seyahatle ne oluyor da insan sağlık bulabiliyor? Her hastalıktan seyahatle sıhhat bulunabilir mi? Sadece beden hastalıklarından mı? Ya ruh sağlığımız? Akıl ve fikir sağlığımız? Sağlıklı düşünme yeteneğimiz?

seyahat1Kişi, seyahatle içine hapsolduğu fiziki, sosyal ve kültürel çevresinden, bağlandığı eşyadan ve hatıralarından da sıyrılma imkânı bulur. Peki zandan, evhamdan ve hezeyanlarından uzaklaşabilir mi? Haliyle yukarıda bahsettiğimiz bütün bu dolaşık durumlardan en azından fiziki olarak ve gittiği yerlere ilgisi ve meşguliyeti oranında zihniyle de ayrılmış olur.

İnsan seyahatle sadece bedeni değil, düşünme sağlığını da kazanıyor olacak ki, bilimsel araştırmalar, insanın seyahatle insani yaratıcılığının geliştiğini, sık seyahat eden insanların diğerlerinden daha fazla üretken olduğunu söylüyor.[i]

Zira seyahatle yeni yerler, zihnini uyandıran ve hoşa giden manzaralar, başka insanlar ve kültürler görüyor ve bunlar seyahat edenin zihnini uyandırıyor, ona yeni şeyler ilham ettiriyor. Seyahatle var olan bir şeye, renge, anlayışa yeni şeyler, renkler ve anlayışlar katılıyor ve yeniler eskilerle etkileşime girerek insan zihninde ve ruhunda yeni odalar açıyor. Yeni ve taze fikir filizlerinin sürmesine yol açıyor.

Kimilerimiz, bazen yaşadığı yere veya içinde bulunduğu duruma mahkûm hale geldiğini zannedebilir. Öyle ki, dünyayı içinde bulunduğu yerden veya durumdan ibaret bilebilir. Seyahat insana, fiziki dünyanın olduğu gibi hayatın da çokluktan oluştuğunu, hiçbir şeyin tek durumdan ibaret olmadığını gösterir, hatta öğretir. İnsanı dünyaya daha geniş açıdan bakar hale getirir.

Kişi kibirli ise, çok zaman, seyahatle mütevazı olma ihtiyacını duyar. Zira insanı azdıran maddi-manevi varlığı ve her dediğinin yerine gelmesidir. Seyahat eden, seyahati boyunca sürekli başkalarına ihtiyacının olduğunu yaşayarak öğrenir. Diyelim ki, başkalarından nereye, nasıl, ne ile gidebileceğini sorarken belli bir yumuşaklıkta sorması gerektiğini görür, insanlara karşı alçak gönüllü olması gerektiğini öğrenir.

seyahat2Şüphesiz ki seyahat insanın ufkunu ve onunla birlikte zihnini açar. Bunun için kısa bir anekdotu sizinle paylaşmak isteriz:

Bir zamanlar Hatay’ın Kırıkhan İlçesi geleneksel yolla yetişmiş dişçileriyle meşhurdu. 1972’de bir anne-oğul; annenin dişlerini yaptırmak üzere, Diyarbakır’dan kalkıp, kendi binek arabalarıyla Hatay Kırıkhan’a gitmekteler. Diyarbakır’a bağlı Çermikten çıkar, komşu ilçe olan Siverek’i geçip Hilvan’a doğru yol alırlarken, anne der ki:

-Oğlum, derler ki dünya geniştir, hakketen geniştir!

İşte böyle! Bir ilçeden diğerine geçtikten sonra bile seyahat edenin dünyaya bakışı değişebiliyor!

Çünkü insana ait dar görüşlülükler, düşünce örümceklenmeleri, fikir çapakları, çözümsüzlük ve çaresizlikler seyahatle birlikte kıyaslara tabi tutulur, içten sorgulanır ve sarsılır duruma gelebilir. Böylece düşüncelerine yeni fikir ve düşünceler katmasının kapıları aralanır. Seyahat edenin sahip olduğu kültür, diğer kültür ve geleneklerle aşılanarak yeni nesil fikirler elde edilebilir. Bu şekilde seyyahın zihni yeni şeylere açılır, anlama kabiliyeti artar. İnsanlık da bu şekilde gelişir, ilerler. Her kültür ve medeniyet bu şekilde bir öncekinden aldıklarıyla gelişir.

Burada her paragrafta saydığımız hastalıklı haller, insana bindirilmiş yüklerdir. Bu yükler zamanla artar ve ağırlaşır, önce insanın hormon sistemini, sonra beden, ruh ve zihin sağlığını bozar. Seyahatle de sorgulanır, örselenir ve bir araca bindirilmiş yük gibi sarsılır hale gelirler.

seyahat3Seyahat, seyahat edeni yerinde durandan daha açık fikirli yapar. Çünkü seyahat eden etmeyenden daha çok şeyle karşılaşır. Bu da, tıpkı bir odanın sık sık havalandırılarak toksinlerden arındırılması gibi insanın, öncelikle akıl ve zihin sağlığı üzerinde olumlu etki yapar. Yeni ve güzel şeyler görmek gibi yenilikler keşfederek başkalarına görünür kılmak veya onların kullanımına tahsis etmek insanı mutlu eder. Güzel bir resme bakmak bize mutluluk verebildiği gibi onu başkalarıyla paylaşmak da mutluluğumuzu arttırır. Yani seyahat insanı mutlu eder. Mutluluk, yaşama isteğini besler, ümitlerimizi arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

seyahat4Son olarak; kendini bilmek insana huzur verir. Seyahat, kendimizi daha iyi tanımamıza da yardımcı olur. Çünkü farkında olalım veya olmayalım seyahat boyunca her halimizle denendiğimizi görür -başkalarına karşı olduğu gibi – kendimize karşı da dürüst olmaya doğru çekiliriz. Doğruluk ise başlı başına bir sağlık halidir.

DİPNOTLAR

[i] Bu yazının yazılmasında, “Science Says Traveling Makes You More Creative, Open-Minded And Humble” (Bilim Diyor ki, Seyahat Sizi Daha [İnsani] Yaratıcı, Açık Fikirli ve Mütevazı Yapar) http://thepowerofideas.ideapod.com/science-reveals-traveling-literally-changes-braif    ns/

Yazıyı Paylaşırmısınız

About the author

A.Ü. DTCF mezunu. İngiltere, Sheffield Üniversitesinde Enformasyon Yönetimi, İsrail'de Kırsal Bölgesel Kalkınma Planlaması Post Graduate Study. Yanınlanmış çalışmaları: Söz İncileri; Divan Edebiyatından Seçilmiş Beyitler (2. baskı), Önce Söz Vardı; Fıkıh, Edebiyat ve Tasavvuftan Seçmeler. İlgi alanları: Yenilik, değişim, Gelişme. Uzmanlık alanı: Proje Yönetimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Michio Kaku: “Hepimiz bilim insanı olarak dünyaya geliriz.”
ÇOCUKLAR! SOSYAL MEDYAYI KULLANMASINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Örümcek Adamın yaratıcısı: iyi, doğru fikirlerinizden hemen vazgeçmeyin
DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?

EVET, DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. Nasıl mı? Değişim yapabilmek için önce onu anlamak ve inanmak gerekir: Zaman gibi, tarih de sona ermedi, olmaya, oluşmaya ve yapılmaya devam ediyor. Dünya var olduğu sürece de devam edecek. Değişime çok yakın olduğumuz, içinde yaşadığımız, hatta biz de değişime tabi olduğumuz için onu göremiyoruz. Ama görmüyoruz diye değişimi görmezlikten gelemeyiz, inkâr edemeyiz. Tıpkı dünyanın döndüğünü göremediğimiz gibi.

KEŞİF: CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ
İYİ BİR GELECEK İNŞA ETME
“Söz İncileri” Kitabından Beyitler Açıklamalarıyla birlikte 1044 beyit

Ey gönül bu aşkla bu sevda seni
Eder muhannete kul yavaş yavaş
*
Ümitleri, Hayalleri ve Korkularıyla İnsan Halleri...
Görmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ...

Alev ALATLI NE DİYOR?


Helâl - Yasal kopukluğunun insanlığı getirdiği yer: Kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlüklerin şerden yana bükülmesini önlemenin yollarını bulmamız gerekir. 21. y. yılın en yaman toplum projesi, helâl olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerektir. (A. ALATLI)

ULVİ MERAK, ENTELEKTÜEL SEVİNÇ
KİTAP: Önce Söz Vardı; Mantık ve Hukuk İlkeleri, Ünlü Özdeyişler, Terkipler

Ba’de harâb’il-Basra…

(Mecazi) Basra harap olduktan sonra. İş işten geçtikten sonra.

Görmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ...

OSMANLI MUSİKİSİ – HASRET

Yaratılışı anlamadan varlık üzerinde fikir yürütmek yanlış, hatta fahiş sonuçlara götürebilir: Fıtrat bilgisinden mahrum olan Freud, annenin yavrusunu emzirmesini, "anneye iftira" denebilecek şekilde yorumlamıştı. Diğer taraftan fıtratı anlamak da ilim gerektirir. Bilimsel çalışma ister. Bu videoda görünen anne köpeğin davranışı sadece seyredilmeye değil, ondan çok incelenmeye değer davranış örneğidir.

VİDEO: SUYA SURET ÇİZEN ADAM
Mayıs 2019
P S Ç P C C P
« Şub    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Süper Ay, FOTO: YAĞIZ KARAHAN İstanbul
KAĞIT UÇAK UÇUŞU

"Kolay" deme! Basit olanı bilmeyen zor olanı öğrenemez. "Kolay"dan geçemeyen, zor olana varamaz. Her yolculuk, ilk adımla başlar...
Kağıt uçak uçuşu dünya rekorunu elinde bulunduran John Collins'in. (Harvard Üniversitesi Tasarım Mühendisliği Enstitüsü)