Bilimler ve matematiğin bir araya gelmesiyle yeni kurumlar doğabilir mi?

237 Views No Comment

Bilim nedir? Hayal gücüyle varlık üstüne fantezi kurma yolu mu? Bizi ancak okulda meşgul etmesi, bu bakımdan çocukluğumuzda kalması gereken bir ilgi alanı mı? Yoksa ne olduğu tanımlanamayan başka bir şey mi?

Bilim, varlığa bakış açısıdır. Dünyayı ve dünya hayatını anlama yaklaşımı ve onunla ilişki kurma yoludur. Varlığa ve yaratılışa hâkim kanunları, kuralları, düzeni ve dengeyi keşfetme ve anlama yollarının ortak yoludur. Bu bakımdan bilim bir seçkinler işi değil, herkesin yararlanması gereken bir yoldur.

Varlığı, kendisine en yakın şekilde, ancak vahiy, ilham ve bilimin ortak yöntemleriyle anlayabilir, dünyaya kendi yaratılışına uygun şekilde dâhil olabilir veya onu değiştirebiliriz. Ne var ki bu yöntem ve yaklaşımlarımızı yanlış olduklarından veya yetersiz kaldıklarından zaman zaman değiştirebiliriz.

Bu genel yaklaşımın eseri olarak bilim dalları üzerinde bazen derinliğine çalışabilir, bazen de yüzyıllar süren bu çalışmaları toplama ve genel bakış açıları geliştirme ihtiyacı duyabiliriz. STEM, bilimleri birlikte anlama ve onlardan yararlanma yaklaşımı ürünüdür. STEM (Science, Teknology, Engineering, Mathematics) bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği birlikte ve etkileşim içinde çalışma, işleme ve bilimden daha çok yaralanabilmek için uygulanabilir sonuçlar çıkarmanın yoludur. Bu bakış açısı, pratik sonuçlar çıkarma yoluyla bilimden daha çok yararlanmak kadar, bilimsel düşünce ve çalışmayı daha erken yaşlardan başlatma ve halka yayma konusunda daha çok fayda sağlayacaktır.

20161017_142503Batılı ülkeler STEM’den yararlanma stratejileri üzerinde çalışırken, onları takip eden bizim gibi ülkeler de Batılı ülkelere benzeme yoluyla yani taklitle onları yakalamaya çalışıyorlar. Onun için de görünür olan şeyler, mesela bu yönde binalar tefriş edip “açılışlar” yapıyorlar. Bu çalışmalarımız da geçen yüzyıllardaki gibi taklitte kalacak veya geriden mi gidecek, yoksa gerçekten bilimle iç içe olma yolunu mu seçecekler? Dileriz ki ikincisi olsun. Zaman gösterecek!

Yazıyı Paylaşırmısınız

About the author

A.Ü. DTCF mezunu. İngiltere, Sheffield Üniversitesinde Enformasyon Yönetimi, İsrail'de Kırsal Bölgesel Kalkınma Planlaması Post Graduate Study. Yayınlanmış çalışmaları: Söz İncileri; Divan Edebiyatından Seçilmiş Beyitler (2. baskı), Önce Söz Vardı; Fıkıh, Edebiyat ve Tasavvuftan Seçmeler. İlgi alanları: Yenilik, değişim, Gelişme. Uzmanlık alanı: Proje Yönetimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.