soz incileriKitap: AKGÜN, İbrahim; Söz İncileri; Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Beyitler. 2.baskı. Kurtuba Yayınları. 496 s. Ankara, 2012.

Söz İncileri için ne dediler?

“Bu gök kubbe altında söylenmedik söz olmadığını bilsek de, her yeni konuşmadaki sözleri ilk kez söylenmişler gibi dinlemeyi sürdürüyoruz. Bereket tarihçiler, edebiyatçılar, arkeologlar da var dünyada. Son olarak İbrahim Akgün’ün “Söz İncileri” kitabını okurken, bu gök kubbe altında söylenmedik söz olmadığı gerçeğini yine karşımda buldum.” (Mehmet BARLAS; Başyazı, Sabah Gazetesi)

“İbrahim AKGÜN’ün yazdığı Söz İncileri (Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Beyitler) kitabı  günümüze ışık tutan birbirinden güzel beyitlerle dolu. Anlamları ve hikâyeleriyle birlikte okurla paylaşıyor AKGÜN” (Nazlı ILICAK; Sabah Gazetesi)

UYARI: Aşağıdaki kitap bölümlerini indirebilir, şahsi amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Bölümlerin tamamı veya bir kısmı ticari maksatla kullanılamaz, parayla alınıp satılamaz. Alıntılarda kaynak gösterilmesini rica ederiz. Söz İncileri kitabının diğer bölümleri sıra ile yüklenmektedir.

BEYİTLER

(Yeni) Kıssa Anlatmak, Darb-ı Mesel Söylemek
Kişi Noksanını Bilmek Gibi İrfân Olmaz
Herkesin İstidadına Vâbestedir Âsâr-ı Feyzi
Her Birimizin Amacı Olduğumuzdan Daha İyi İnsan Olmaya Gayret Etmektir: Divan Edebiyatından Konuyla İlgili Seçilmiş Beyitler
İyilikte Birleşme ve Sağlıklı Toplum Yolu: İyiliği Yaymak, İrşad, İstişare
Ümitleri, Hayalleri, Korkuları ve Kuruntularıyla: İnsan Halleri
Beni Âdem Cevherini Arama Yolculuğu: İnsandan İnsanlığa
Can İle Beden Arasında: İnsan (Âdem-i Mâna)
İdrâk İklimine Yolculuk: İlim, İrfân Aramak
Kim Vardı Diyâr-ı Kimyâya: Hayali, Efsanevi Varlıklar ve İlimler
Tevhid İle Şirk Kavşağında: Hak İle Batıl
Sultan Süleyman Bile Kurtulamadı Karıncaya Hesap Vermekten! 
Haddeden Geçmiş Nezâket Yâl ü Bal Olmuş Sana 
Mazhar-ı Aff-ı Rahman Olmak İsteyen, Affetmesini Öğrenmelidir
Dost İle Bilişmeğe Can Gözü Bidâr Gerek
Cehlimi Bilmeyecek Mertebe Câhil Değilim 
Erişdi Nev-Bahar Eyyâmı Açıldı Gül ü Gülşen
Milletlerin Lisanı Bozulunca Hayali de Kısırlaşır
Gaflette Kalan Dünya Tarlasını Bedava Arsa Bilir
Anlayanlar Mânayı Arayanlardır
Divan Edebiyatından Altın Beyitler
Edep Bir Tâc İmiş Nur-i Hüda’dan
Kendi Kendine Ettüğün Âdem
Cihanda Eseri Olmayanın Ahirinde Yeller Eser
Âdem Oğlu Âleme Üryân Gelür Üryân Gider
İmtihan Kapısı Olarak Devlet Hayatımız
Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i Âlemsin Sen
Âyinesi İştir Kişinin Lâfa Bakılmaz